Yunanca Vekaletname Tercümesi

Yunanca Vekaletname Tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Yunanca diline tercümesi;

Yunanca diline çevrilmiş vekaletname, şahsın, firmanın, şirketin başka bir şahsa, firmaya, şirkete belirli durumlarda kendi adına işlem yapabilmesi için yazılı olarak noterden yetkilendirme verdiği bir belgedir.

Ev, Bina, Arsa, Konut, Taşınmazlarla ilgili işlemler, satış, istimlak, şirket kuruluşu, şahıs için banka yetkileri, araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.), Bankalarla ilgili işlemler, Miras intikal, taksim, satış işlemleri, Kiraya verme işlemleri, telefon işlemleri (numara taşınması, devri ile ilgili olan işlemler) gibi birçok işlemde sizin veya başka bir firmanın, şahsın adına vekaleten başka bir şahsı yetkili kıldığınıza dair noterlerde hazırlanmış Türkçe vekaletleri Türkçe’den Yunanca diline tercüme yapılması ve göndereceğiniz ülkede konuşulan Yunanca diline çeviri yaptırmanız gerekli olabilir. Bu sebepten ötürü vekaletnameler münferit, genel ve özel olarak üçe ayrılırlar. Türkiye'deki noterlerde Türkçe hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler noterde tasdik işlemi yapılır akabinde Yunanca diline tercümesi yapılır ve tekrar Türkçe orijinal evrakın üzerine Vekaletnamenin İngilizcesi konularak resmi kurumlardan onay işlemi görebilmesi için Noterden onaylanır sonrasında Yunanca onaylanan vekaletnamenin apostil işlemleri gerçekleşir ve belgenin gideceği ülkenin elçiliğinden, konsolosluğundan onaylanır.

Yunanca konuşulan ülkelerden gelen Yunanca vekaletnamelerin ülkemizde geçerli olabilmesi için Yunanca dilinden Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan sonra noterden onaylanır ve ülkemiz hudutları içerisinde amacına bağlı olarak kullanılabilir.

Vekaletname konusu önemli olduğu için tercümeler uzman Yunanca vekaletname çevirisi yapan tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalıdır. Yunanca, Türkçe – Türkçe, Yunanca vekaletname çevirisi yapan uzman Yunanca tercüman kadrosu ile Yunanca vekaletname tercüme ve Yunanca vekaletname çeviri işlerinizde çeviri ofisimizden hizmet alma hususunda faydalanabilirsiniz.

Yunanca Vekaletname Türleri

Şahıslara Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Yunanca Vekaletnamesi

Şahıs veya firmalara Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Yunanca Vekaletname

Şahıslara ve Firmalara verilen Genel Yunanca Vekaletnamesi

Gayrimenkul Alımına İlişkin Yunanca Vekaletname

Boşanma Yetkili Yunanca Vekaletnamesi

Firmalara, Şahıslara İpotek Vermek Hakkında Yunanca Vekaletname

Şahıs, Firmalar, Şirketler Tarafından Yunanca Verilecek Vekaletnameler

Şahıslar, Firmalar Şirket Kuruluşu İçin Yunanca Verilecek Vekaletnameleri

Firmalar, Şahıslar ve Şirket Hisse Devrine Yunanca İlişkin Vekaletname

Yunanca diline hazırlanması gereken vekaletname örnekleri

Yunanca vekaletname çeviri, Yunanca vekaletname tercüme, Yunanca vekaletname tercümesi, Yunanca vekaletname çevirisi, Yunanca Türkçe vekaletname çeviri, Türkçe Yunanca vekaletname tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Yunanca Tercümesi;

Türkçe vekaletname Yunanca yeminli tercümanlar tarafından birebir tercümesi yapılır. Yunanca tercümesi yapılan Vekaletnamenin Yunanca yeminli çeviri, tercüme önemi taşıyabilmesi için tercüme kaşemiz ve Yunanca yeminli tercümanın imza onayı gerekmektedir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.