Vietnamca Sanatsal Edebi Tercüme

Vietnamca Sanatsal Edebi Tercüme

Vietnamca Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi Vietnamca tercüme denir. Sıklıkla Edebi Vietnamca kitap, Edebi Vietnamca dergi, Edebi Vietnamca şiir, Edebi Vietnamca tiyatro metni, Edebi Vietnamca reklam metinleri, Edebi Vietnamca reklam amaçlı kataloglar, Edebi Vietnamca broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal Vietnamca çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi Vietnamca Çeviri yapan tercümanın Vietnamca diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür Vietnamca edebi tercümelerde genelde Vietnamca dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

Vietnamca Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan Vietnamca çeviri şeklidir. Edebi Vietnamca çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde Vietnamca bilmesi gerekmektedir.

Vietnamca Sanatsal Tercüme;

Vietnamca Sanatsal konulardaki makaleler, Vietnamca resim, Vietnamca sanat tarihi, Vietnamca sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, Vietnamca ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. Vietnamca Edebi ve Vietnamca Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü Vietnamca edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri Vietnamca metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

Vietnamca Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister Vietnamca reklam tanıtım amaçlı bir Vietnamca broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan Vietnamca bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi Vietnamca tercümede yanlış kullanılan Vietnamca kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her Vietnamca edebi tercümenin, bir Vietnamca edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple Vietnamca edebi tercüme yapan edebi alanda Vietnamca çeviri yapan Vietnamca tercümanlarımızla birçok edebi Vietnamca çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

Vietnamca Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

Vietnamca Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, Vietnamca Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, Vietnamca Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, Vietnamca Edebi Roman Tercümesi, Vietnamca Edebi Kitap Çevirisi,  Vietnamca Edebi Deneme Metni Tercümeleri, Vietnamca Edebi Şiir Çevirileri, Vietnamca Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, Vietnamca Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, Vietnamca Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, Vietnamca Edebi Deneme Metni Tercümesi, Vietnamca Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.