Latince Yeminli Tercüme

Latince Yeminli Tercüme

Latince Yeminli Tercüman

Latince Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. Latince noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. Latince noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Bir diğer değişle yaptığı Latince tercümenin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üzerine alan Latince tercümanlara denir.

Latince Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Latince yeminli tercüme bir belgenin noterde yemin zaptı bulunan Latince yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile tercümesinin yapılması ve tercüme metnin ilgili tercüman tarafından kaşelenip imzalanması işlemidir. Latince tercümanın ve çevirmenin yeminli Latince tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da Latince yeminli tercüman olur. Latince tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Latince yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Latince yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Latince yeminli belgeli tercümanın, tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Latince yemin belgesi sahibi olmayan Latince çevirmenin yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli Latince tercüman imza atabilir. Latince yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.

Latince Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Latince belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli Latince tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Latince yemin zaptı nasıl alınır?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Latince tercüman olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Latince yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik üniversitelerin Latince mütercim-tercümanlık veya Latince çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan bir tanesidir.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız yapmanız gereken şey Latince yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. Ardından bu noterde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve noter huzurunda yeminizi ederek notere Latince yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış oluyorsunuz. Latince yeminli tercüman olmayan bireylerin tercümesini yaptıkları metne imza atma yetkileri yoktur ve yaptıkları Latince tercümeler bir resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize dair kanısının nasıl oluştuğu, yeminin biçimi ve tutanak tarihi gibi bilgileri içermektedir ve bu yemin noterde bir tutanak ile belgelenerek muhafaza edilmektedir. Noterde Latince yemin zaptı bulunmayan tercümanlara tercüme yaptırılmaz. Latince yemin zaptını muhafaza eden noter tarafından tercüme hizmetinin karşılığı olan ücret gelir, tercümana ödenecek olan meblağ da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek unsurlardan biri şudur ki bir noterden alınan Latince yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Yani birçok noterle çalışmak isterseniz birden fazla Latince tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Latince yeminli tercüme?

Latince Yeminli tercüme nedir? Bilindiği gibi önemli tercüme konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Latince çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati önemi vardır. Sebebi ise, yerel ya da uluslararası hukukta bir kelimenin dahi tarafları alacaklı-borçlu ya da haklı-haksız gibi sonlandırıcı nitelikte önem arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Latince tercümenin de ne olduğunu anlatmaktadır. Kişisel Latince tercüme işlerinde pek önemli olmasa da, Latince hukuki, Latince ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Latince terimler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki uzun vadeli Latince tercüme işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu sorumlulukları gibi hayati önem taşıyan maddelerin bilinmesi adına Latince yeminli tercüme çok önemlidir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.