Japonca Sanatsal Edebi Tercüme

Japonca Sanatsal Edebi Tercüme

Japonca Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi Japonca tercüme denir. Sıklıkla Edebi Japonca kitap, Edebi Japonca dergi, Edebi Japonca şiir, Edebi Japonca tiyatro metni, Edebi Japonca reklam metinleri, Edebi Japonca reklam amaçlı kataloglar, Edebi Japonca broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal Japonca çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi Japonca Çeviri yapan tercümanın Japonca diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür Japonca edebi tercümelerde genelde Japonca dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

Japonca Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan Japonca çeviri şeklidir. Edebi Japonca çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde Japonca bilmesi gerekmektedir.

Japonca Sanatsal Tercüme;

Japonca Sanatsal konulardaki makaleler, Japonca resim, Japonca sanat tarihi, Japonca sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, Japonca ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. Japonca Edebi ve Japonca Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü Japonca edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri Japonca metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

Japonca Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister Japonca reklam tanıtım amaçlı bir Japonca broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan Japonca bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi Japonca tercümede yanlış kullanılan Japonca kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her Japonca edebi tercümenin, bir Japonca edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple Japonca edebi tercüme yapan edebi alanda Japonca çeviri yapan Japonca tercümanlarımızla birçok edebi Japonca çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

Japonca Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

Japonca Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, Japonca Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, Japonca Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, Japonca Edebi Roman Tercümesi, Japonca Edebi Kitap Çevirisi,  Japonca Edebi Deneme Metni Tercümeleri, Japonca Edebi Şiir Çevirileri, Japonca Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, Japonca Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, Japonca Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, Japonca Edebi Deneme Metni Tercümesi, Japonca Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.