Japonca Vekaletname Tercümesi

Japonca Vekaletname Tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Japonca diline tercümesi;

Japonca diline çevrilmiş vekaletname, şahsın, firmanın, şirketin başka bir şahsa, firmaya, şirkete belirli durumlarda kendi adına işlem yapabilmesi için yazılı olarak noterden yetkilendirme verdiği bir belgedir.

Ev, Bina, Arsa, Konut, Taşınmazlarla ilgili işlemler, satış, istimlak, şirket kuruluşu, şahıs için banka yetkileri, araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.), Bankalarla ilgili işlemler, Miras intikal, taksim, satış işlemleri, Kiraya verme işlemleri, telefon işlemleri (numara taşınması, devri ile ilgili olan işlemler) gibi birçok işlemde sizin veya başka bir firmanın, şahsın adına vekaleten başka bir şahsı yetkili kıldığınıza dair noterlerde hazırlanmış Türkçe vekaletleri Türkçe’den Japonca diline tercüme yapılması ve göndereceğiniz ülkede konuşulan Japonca diline çeviri yaptırmanız gerekli olabilir. Bu sebepten ötürü vekaletnameler münferit, genel ve özel olarak üçe ayrılırlar. Türkiye'deki noterlerde Türkçe hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler noterde tasdik işlemi yapılır akabinde Japonca diline tercümesi yapılır ve tekrar Türkçe orijinal evrakın üzerine Vekaletnamenin İngilizcesi konularak resmi kurumlardan onay işlemi görebilmesi için Noterden onaylanır sonrasında Japonca onaylanan vekaletnamenin apostil işlemleri gerçekleşir ve belgenin gideceği ülkenin elçiliğinden, konsolosluğundan onaylanır.

Japonca konuşulan ülkelerden gelen Japonca vekaletnamelerin ülkemizde geçerli olabilmesi için Japonca dilinden Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan sonra noterden onaylanır ve ülkemiz hudutları içerisinde amacına bağlı olarak kullanılabilir.

Vekaletname konusu önemli olduğu için tercümeler uzman Japonca vekaletname çevirisi yapan tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalıdır. Japonca, Türkçe – Türkçe, Japonca vekaletname çevirisi yapan uzman Japonca tercüman kadrosu ile Japonca vekaletname tercüme ve Japonca vekaletname çeviri işlerinizde çeviri ofisimizden hizmet alma hususunda faydalanabilirsiniz.

Japonca Vekaletname Türleri

Şahıslara Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Japonca Vekaletnamesi

Şahıs veya firmalara Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Japonca Vekaletname

Şahıslara ve Firmalara verilen Genel Japonca Vekaletnamesi

Gayrimenkul Alımına İlişkin Japonca Vekaletname

Boşanma Yetkili Japonca Vekaletnamesi

Firmalara, Şahıslara İpotek Vermek Hakkında Japonca Vekaletname

Şahıs, Firmalar, Şirketler Tarafından Japonca Verilecek Vekaletnameler

Şahıslar, Firmalar Şirket Kuruluşu İçin Japonca Verilecek Vekaletnameleri

Firmalar, Şahıslar ve Şirket Hisse Devrine Japonca İlişkin Vekaletname

Japonca diline hazırlanması gereken vekaletname örnekleri

Japonca vekaletname çeviri, Japonca vekaletname tercüme, Japonca vekaletname tercümesi, Japonca vekaletname çevirisi, Japonca Türkçe vekaletname çeviri, Türkçe Japonca vekaletname tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Japonca Tercümesi;

Türkçe vekaletname Japonca yeminli tercümanlar tarafından birebir tercümesi yapılır. Japonca tercümesi yapılan Vekaletnamenin Japonca yeminli çeviri, tercüme önemi taşıyabilmesi için tercüme kaşemiz ve Japonca yeminli tercümanın imza onayı gerekmektedir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.