İtalyanca Sanatsal Edebi Tercüme

İtalyanca Sanatsal Edebi Tercüme

İtalyanca Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi İtalyanca tercüme denir. Sıklıkla Edebi İtalyanca kitap, Edebi İtalyanca dergi, Edebi İtalyanca şiir, Edebi İtalyanca tiyatro metni, Edebi İtalyanca reklam metinleri, Edebi İtalyanca reklam amaçlı kataloglar, Edebi İtalyanca broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal İtalyanca çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi İtalyanca Çeviri yapan tercümanın İtalyanca diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür İtalyanca edebi tercümelerde genelde İtalyanca dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

İtalyanca Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan İtalyanca çeviri şeklidir. Edebi İtalyanca çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde İtalyanca bilmesi gerekmektedir.

İtalyanca Sanatsal Tercüme;

İtalyanca Sanatsal konulardaki makaleler, İtalyanca resim, İtalyanca sanat tarihi, İtalyanca sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, İtalyanca ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. İtalyanca Edebi ve İtalyanca Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü İtalyanca edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri İtalyanca metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

İtalyanca Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister İtalyanca reklam tanıtım amaçlı bir İtalyanca broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan İtalyanca bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi İtalyanca tercümede yanlış kullanılan İtalyanca kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her İtalyanca edebi tercümenin, bir İtalyanca edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple İtalyanca edebi tercüme yapan edebi alanda İtalyanca çeviri yapan İtalyanca tercümanlarımızla birçok edebi İtalyanca çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

İtalyanca Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

İtalyanca Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, İtalyanca Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, İtalyanca Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, İtalyanca Edebi Roman Tercümesi, İtalyanca Edebi Kitap Çevirisi,  İtalyanca Edebi Deneme Metni Tercümeleri, İtalyanca Edebi Şiir Çevirileri, İtalyanca Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, İtalyanca Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, İtalyanca Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, İtalyanca Edebi Deneme Metni Tercümesi, İtalyanca Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.