İbranice Sanatsal Edebi Tercüme

İbranice Sanatsal Edebi Tercüme

İbranice Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi İbranice tercüme denir. Sıklıkla Edebi İbranice kitap, Edebi İbranice dergi, Edebi İbranice şiir, Edebi İbranice tiyatro metni, Edebi İbranice reklam metinleri, Edebi İbranice reklam amaçlı kataloglar, Edebi İbranice broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal İbranice çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi İbranice Çeviri yapan tercümanın İbranice diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür İbranice edebi tercümelerde genelde İbranice dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

İbranice Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan İbranice çeviri şeklidir. Edebi İbranice çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde İbranice bilmesi gerekmektedir.

İbranice Sanatsal Tercüme;

İbranice Sanatsal konulardaki makaleler, İbranice resim, İbranice sanat tarihi, İbranice sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, İbranice ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. İbranice Edebi ve İbranice Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü İbranice edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri İbranice metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

İbranice Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister İbranice reklam tanıtım amaçlı bir İbranice broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan İbranice bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi İbranice tercümede yanlış kullanılan İbranice kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her İbranice edebi tercümenin, bir İbranice edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple İbranice edebi tercüme yapan edebi alanda İbranice çeviri yapan İbranice tercümanlarımızla birçok edebi İbranice çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

İbranice Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

İbranice Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, İbranice Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, İbranice Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, İbranice Edebi Roman Tercümesi, İbranice Edebi Kitap Çevirisi,  İbranice Edebi Deneme Metni Tercümeleri, İbranice Edebi Şiir Çevirileri, İbranice Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, İbranice Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, İbranice Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, İbranice Edebi Deneme Metni Tercümesi, İbranice Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.