Gürcüce Sanatsal Edebi Tercüme

Gürcüce Sanatsal Edebi Tercüme

Gürcüce Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi Gürcüce tercüme denir. Sıklıkla Edebi Gürcüce kitap, Edebi Gürcüce dergi, Edebi Gürcüce şiir, Edebi Gürcüce tiyatro metni, Edebi Gürcüce reklam metinleri, Edebi Gürcüce reklam amaçlı kataloglar, Edebi Gürcüce broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal Gürcüce çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi Gürcüce Çeviri yapan tercümanın Gürcüce diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür Gürcüce edebi tercümelerde genelde Gürcüce dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

Gürcüce Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan Gürcüce çeviri şeklidir. Edebi Gürcüce çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde Gürcüce bilmesi gerekmektedir.

Gürcüce Sanatsal Tercüme;

Gürcüce Sanatsal konulardaki makaleler, Gürcüce resim, Gürcüce sanat tarihi, Gürcüce sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, Gürcüce ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. Gürcüce Edebi ve Gürcüce Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü Gürcüce edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri Gürcüce metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

Gürcüce Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister Gürcüce reklam tanıtım amaçlı bir Gürcüce broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan Gürcüce bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi Gürcüce tercümede yanlış kullanılan Gürcüce kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her Gürcüce edebi tercümenin, bir Gürcüce edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple Gürcüce edebi tercüme yapan edebi alanda Gürcüce çeviri yapan Gürcüce tercümanlarımızla birçok edebi Gürcüce çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

Gürcüce Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

Gürcüce Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, Gürcüce Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, Gürcüce Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, Gürcüce Edebi Roman Tercümesi, Gürcüce Edebi Kitap Çevirisi,  Gürcüce Edebi Deneme Metni Tercümeleri, Gürcüce Edebi Şiir Çevirileri, Gürcüce Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, Gürcüce Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, Gürcüce Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, Gürcüce Edebi Deneme Metni Tercümesi, Gürcüce Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.