Bulgarca Vekaletname Tercümesi

Bulgarca Vekaletname Tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Bulgarca diline tercümesi;

Bulgarca diline çevrilmiş vekaletname, şahsın, firmanın, şirketin başka bir şahsa, firmaya, şirkete belirli durumlarda kendi adına işlem yapabilmesi için yazılı olarak noterden yetkilendirme verdiği bir belgedir.

Ev, Bina, Arsa, Konut, Taşınmazlarla ilgili işlemler, satış, istimlak, şirket kuruluşu, şahıs için banka yetkileri, araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.), Bankalarla ilgili işlemler, Miras intikal, taksim, satış işlemleri, Kiraya verme işlemleri, telefon işlemleri (numara taşınması, devri ile ilgili olan işlemler) gibi birçok işlemde sizin veya başka bir firmanın, şahsın adına vekaleten başka bir şahsı yetkili kıldığınıza dair noterlerde hazırlanmış Türkçe vekaletleri Türkçe’den Bulgarca diline tercüme yapılması ve göndereceğiniz ülkede konuşulan Bulgarca diline çeviri yaptırmanız gerekli olabilir. Bu sebepten ötürü vekaletnameler münferit, genel ve özel olarak üçe ayrılırlar. Türkiye'deki noterlerde Türkçe hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler noterde tasdik işlemi yapılır akabinde Bulgarca diline tercümesi yapılır ve tekrar Türkçe orijinal evrakın üzerine Vekaletnamenin İngilizcesi konularak resmi kurumlardan onay işlemi görebilmesi için Noterden onaylanır sonrasında Bulgarca onaylanan vekaletnamenin apostil işlemleri gerçekleşir ve belgenin gideceği ülkenin elçiliğinden, konsolosluğundan onaylanır.

Bulgarca konuşulan ülkelerden gelen Bulgarca vekaletnamelerin ülkemizde geçerli olabilmesi için Bulgarca dilinden Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan sonra noterden onaylanır ve ülkemiz hudutları içerisinde amacına bağlı olarak kullanılabilir.

Vekaletname konusu önemli olduğu için tercümeler uzman Bulgarca vekaletname çevirisi yapan tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalıdır. Bulgarca, Türkçe – Türkçe, Bulgarca vekaletname çevirisi yapan uzman Bulgarca tercüman kadrosu ile Bulgarca vekaletname tercüme ve Bulgarca vekaletname çeviri işlerinizde çeviri ofisimizden hizmet alma hususunda faydalanabilirsiniz.

Bulgarca Vekaletname Türleri

Şahıslara Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Bulgarca Vekaletnamesi

Şahıs veya firmalara Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Bulgarca Vekaletname

Şahıslara ve Firmalara verilen Genel Bulgarca Vekaletnamesi

Gayrimenkul Alımına İlişkin Bulgarca Vekaletname

Boşanma Yetkili Bulgarca Vekaletnamesi

Firmalara, Şahıslara İpotek Vermek Hakkında Bulgarca Vekaletname

Şahıs, Firmalar, Şirketler Tarafından Bulgarca Verilecek Vekaletnameler

Şahıslar, Firmalar Şirket Kuruluşu İçin Bulgarca Verilecek Vekaletnameleri

Firmalar, Şahıslar ve Şirket Hisse Devrine Bulgarca İlişkin Vekaletname

Bulgarca diline hazırlanması gereken vekaletname örnekleri

Bulgarca vekaletname çeviri, Bulgarca vekaletname tercüme, Bulgarca vekaletname tercümesi, Bulgarca vekaletname çevirisi, Bulgarca Türkçe vekaletname çeviri, Türkçe Bulgarca vekaletname tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Bulgarca Tercümesi;

Türkçe vekaletname Bulgarca yeminli tercümanlar tarafından birebir tercümesi yapılır. Bulgarca tercümesi yapılan Vekaletnamenin Bulgarca yeminli çeviri, tercüme önemi taşıyabilmesi için tercüme kaşemiz ve Bulgarca yeminli tercümanın imza onayı gerekmektedir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.